Có đưa thu nhập của các thành viên xuất khẩu lao động vào thu nhập của hộ gia đình xét hộ nghèo không?

Ngày hỏi:15/08/2019

Có được tính thu nhập của người đi xuất khẩu lao động và đi làm ăn xa vào thu nhập của hộ gia đình để điều tra hộ nghèo không, tính như thế nào, bao nhiêu một người đi làm ăn xa và xuất khẩu lao động?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có đưa thu nhập của các thành viên xuất khẩu lao động vào thu nhập của hộ gia đình xét hộ nghèo không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định về tiêu chí thu nhập của hộ nghèo như sau:

   700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

   Ngoài ra, căn cứ Khoản 1 Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

   - Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

   + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

   + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

   - Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

   + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

   + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

   Căn cứ theo quy định trên, tùy từng địa phương sẽ có quyết định của UBND tỉnh quy định chuẩn nghèo của từng tỉnh. Thông tin bạn nêu không rõ là hộ gia đình của bạn ở tỉnh nào từ đó mới có căn cứ tư vấn mức xác định hộ nghèo của tỉnh, thành phố đó.

   Bên cạnh đó, hộ gia đình có thành viên là người lao động theo hình thức xuất khẩu lao động không phải là tiêu chí để xét hộ nghèo theo quy định trên. Tuy nhiên, nếu thành viên đó khi thực hiện xuất khẩu lao động mà có mức thu nhập trên tiêu chí quy định thì không được xem xét là hộ nghèo.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chính sách hộ nghèo
  Chuẩn hộ nghèo
  Hộ nghèo
  Hỗ trợ hộ nghèo
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn