Có được đòi lãi chậm trả hay không?

Ngày hỏi:26/12/2018

Vào năm 2016, tôi có cho thằng bạn vay một số tiền, có giấy tờ vay nợ công chứng đầy đủ (bạn tôi kêu công chứng cho chắc chứ tôi cũng không yêu cầu), vì là chỗ bạn thân nên tôi cho vay không lấy lãi. Chỉ cần nó trả cho tôi đúng hạn là được rồi. Nhưng đến giờ đã quá hạn nửa năm mà nó vẫn chưa trả cho tôi. Tôi có hỏi nhưng nó khất hoài, mà cứ thấy nó đi du lịch liên tục. Tôi nghe nói nếu vay mà quá hạn không trả thì sẽ phải trả lãi (dù không có thỏa thuận về lãi). Vì là chỗ bạn thân nên tôi không muốn lấy nhưng nó như thế này thì tôi bắt buộc phải bắt nó trả lãi nếu thật sự có quy định này. Nên Luật sư có thể tư vấn giúp tôi về vấn đề này hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được đòi lãi chậm trả hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn cho bạn của mình vay tiền, thì người bạn đó có trách nhiệm phải hoàn trả số tiền đã vay cho bạn theo thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

   Tại Khoản 4 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

   "Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

   ...

   4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác."

   Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

   "Điều 468. Lãi suất

   1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

   Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

   Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

   2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất 10%/năm trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

   Có thể cụ thể hóa bằng công thức sau đây:

   Lãi chậm trả = Số tiền vay x Thời gian chậm trả x Lãi suất

   Trong đó: - Lãi suất là 10%/năm tương ứng với thời gian chậm trả tính theo năm

   - Lãi suất là 0,83%/tháng tương ứng với thời gian chậm trả tính theo tháng.

   Do đó: Đối với trường hợp đến thời hạn trả tiền vay mà bạn của bạn không trả lại số tiền vay (hoặc có trả nhưng trả không đủ) thì bạn có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất 10%/năm (tức khoản 0,83%/tháng) trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

   Ví dụ: Bạn cho bạn mình vay 600 triệu với thời hạn vay là 1 năm và không lấy lãi. Mà quá hạn 6 tháng, người bạn đó mới trả tiền vay cho bạn thì bạn có quyền yêu cầu trả lãi như sau:

   Lãi chậm trả = 600 triệu x 6 tháng x 0,83% = 29.880.000 đồng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn