Có được mang tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác?

Ngày hỏi:18/03/2019

Xin cho hỏi: Cha, mẹ cháu của tôi mới 10 tuổi bị tai nạn qua đời, nên Ủy ban xã cử một người họ hàng bên nội của cháu để giám hộ cho cháu và quản lý tài sản của cha mẹ nó để lại mà nó thừa kế. Tôi sợ họ có lòng tham mà đem tài sản đó đi cho người trong gia đình. Tôi rất lo nên mong luật sư tư vấn giúp ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ.

   Trường hợp có tranh chấp giữa những người giám hộ theo quy định của pháp luật về người giám hộ hoặc tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án chỉ định người giám hộ.

   Trường hợp cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ 06 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này.

   Trong đó, theo quy định tại Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi.

   Như vậy: Trường hợp cha mẹ cháu của bạn mới 10 tuổi bị tai nạn qua đời, nên Ủy ban xã cử một người họ hàng bên nội của cháu để làm người giám hộ cho cháu và quản lý tài sản của cha mẹ cháu để lại mà cháu thừa kế là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 59 Bộ luật dân sự 2015 thì người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ.

   Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

   Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì người được cử làm người giám hộ của người chưa thành niên được quyền quản lý tài sản của người được giám hộ và thực hiện một số hoạt động liên quan đến tài sản đó để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ và được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ, nhưng không được đem tài sản đó của người được giám hộ tặng cho người khác trong mọi trường hợp.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn cung cấp thì người được cử làm người giám hộ của cháu bạn và quản lý tài sản của cha mẹ nó để lại mà nó thừa kế không có quyền đem tài sản đó của người được giám hộ tặng cho người khác trong mọi trường hợp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn