Có được quyền lấy tiền cho thuê trong thời gian chậm trả tài sản không?

Ngày hỏi:20/02/2020

Tôi có hợp đồng cho thuê xe hơi với một công ty trong thời gian 02 năm. Nay đã quá thời hạn thuê 01 tháng mà công ty vẫn chưa bàn giao lại tài sản. Vậy tôi có quyền yêu cầu công ty trả thêm tiền cho 01 tháng chậm trả không? Mong ban biên tập giúp đỡ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 482 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về trả lại tài sản thuê như sau:

   - Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

   - Trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   - Trường hợp tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

   - Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận.

   - Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

   => Như vậy trong trường hợp khi đã hết hợp đồng mà công ty trả lại tài sản chậm 01 tháng thì bạn có quyền yêu cầu công ty thanh toán chi phí thuê. Nếu trong thời gian chậm trả mà bên công ty có gây ra thiệt hại thì phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bạn.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn