Có được thỏa thuận lãi suất tiền chậm trả trong thương mại?

Ngày hỏi:03/04/2021

Lãi suất chậm trả theo luật thương mại có được thỏa thuận không ạ, nếu được thì mức tối đa là bao nhiêu ạ? Nhờ ad tư vấn giúp em, em cảm ơn!

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 306 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán như sau:

   Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
   Căn cứ quy định này thì lãi suất nợ quá hạn sẽ căn cứ vào theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả hoặc do các bên thỏa thuận hoặc quy định khác của pháp luật.
   => Như vậy thì anh/chị có thể thỏa thuận về lãi suất tiền chậm thanh toán. Khi thỏa thuận mức lãi suất, các bên phải căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
   Khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015 quy định vấn đề này như sau:
   Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.
   Dẫn chiếu đến Khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:
   Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

   Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
   => Như vậy, các bên có thể thỏa thuận lãi suất chậm trả nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn