Có được thừa kế tài sản của cha mẹ đẻ khi đã được cho làm con nuôi?

Ngày hỏi:08/01/2019

Trước đây vì gia đình khó khăn nên cha mẹ tôi đã cho tôi đi làm con nuôi của một gia đình khác trong xã. Tôi muốn hỏi, trường hợp tôi đã bị cho đi làm con nuôi rồi, thì sau này nếu cha mẹ đẻ tôi mất đi thì tôi có được thừa kế tài sản của họ hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 thì vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (hàng thừa kế thứ nhất) được thừa kế di sản của người chết để lại theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp người chết có để lại di chúc hợp pháp thì thực hiện phân chia di sản thừa kế mà người chết để lại theo di chúc và theo quy định của pháp luật tại Chương XXII Bộ luật dân sự 2015.

   Trường hợp, người chết không để lại di chúc và những người ở hàng thừa kế thứ nhất không còn ai hết thì thực hiện chia di sản thừa kế mà người chết để lại theo di chúc và theo quy định của pháp luật tại Chương XXIII Bộ luật dân sự 2015.

   Theo quy định tại Luật Nuôi con nuôi 2010 thì nguôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

   Theo quy định tại Điều 24 Luật Nuôi con nuôi 2010 thì việc nuôi con nuôi sẽ mang lại các hệ quả sau đây:

   - Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

   Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

   - Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

   - Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi (trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác).

   Nhưng không làm mất đi quyền thừa kế quyền thừa kế giữa cha mẹ đẻ và con đẻ đã được nhận làm con nuôi với nhau.

   Do đó: Khi một người được nhận làm con nuôi thì người vẫn có quyền thừa kế di sản của cha mẹ đẻ để lại khi mất đi.

   Kết luận: Đối với trường hợp trước đây vì gia đình khó khăn nên cha mẹ bạn đã cho bạn đi làm con nuôi của một gia đình khác trong xã. Thì bạn vẫn có quyền được thừa kế tài sản của cha mẹ đẻ theo quy định của pháp luật tại Bộ luật dân sự 2015.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn