Có được ủy quyền cho người khác đi gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp không?

Ngày hỏi:27/05/2020

Trong trường hợp chủ của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp quá bận, không thể trực tiếp đi gia hạn văn bằng này thì có thể ủy quyền cho người khác đi gia hạn không? Câu hỏi của bạn Thắng – Nghệ An.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 107 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về uỷ quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp như sau:

   - Việc uỷ quyền tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được lập thành giấy uỷ quyền.

   => Như vậy bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên việc ủy quyền này phải lập thành giấy ủy quyền.

   Bạn cần lưu ý trong giấy uỷ quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, địa chỉ đầy đủ của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền;

   - Phạm vi uỷ quyền;

   - Thời hạn uỷ quyền;

   - Ngày lập giấy uỷ quyền;

   - Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên uỷ quyền.

   Giấy uỷ quyền không có thời hạn uỷ quyền được coi là có hiệu lực vô thời hạn và chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên uỷ quyền tuyên bố chấm dứt uỷ quyền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn