Có được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc được ủy quyền

Ngày hỏi:27/04/2019

Phó giám đốc công ty ủy quyền cho kế toán trưởng thay mình giao dịch và ký kết các chứng từ đối với ngân hàng. Nhưng kế toán trưởng này lại ủy quyền lại cho một kế toán khác thực hiện công việc mà giám đốc đã ủy quyền cho. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Trong trường hợp trên việc kế toán trưởng ủy quyền lại cho nhân viên kế toán thực hiện giao dịch trên có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc được ủy quyền
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 564 Bộ luật Dân sự 2015, có quy định về ủy quyền lại như sau:.

   - Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:

   + Có sự đồng ý của bên ủy quyền;

   + Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

   - Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

   - Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nếu kế toán trưởng ủy quyền lại cho kế toán thực hiện công việc đã được phó giám đốc ủy quyền cho mình. Thì kế toán trưởng phải được sự đồng ý của phó giám đốc về việc cho ủy quyền lại, và người kế toán được ủy quyền chỉ được thực hiện phạm vi ủy quyền không vượt quá phạm vi mà phó giám đốc đã ủy quyền cho kế toán trưởng trước đó.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn