Có được ủy quyền lại không?

Ngày hỏi:20/08/2019

Tôi nhận được ủy quyền của bạn tôi để bán chiếc xe đạp điện. Tôi đã tìm được người mua chiếc xe đạp điện đó, người đó yêu cầu ngày 24/08/2019 đến xem xe và ký hợp đồng, nhưng vào ngày đó tôi có việc không thể tham gia ký hợp đồng bán chiếc xe đó. Vậy tôi có được ủy quyền lại cho vợ tôi thực hiện việc bán chiếc xe đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 564 Bộ luật dân sự 2015, thì bên ủy quyền được quyền ủy quyền lại cho người khác khi có đủ các điều kiện sau:

   - Có sự đồng ý của bên ủy quyền;

   - Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

   Và phạm vi ủy quyền không vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu, hình thức ủy quyền lại phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

   Như vậy, bạn có thể ủy quyền lại cho vợ bạn bán chiếc xe đạp điện đó nếu có sự đồng ý của người bạn kia.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn