Có nhiều di chúc thì di chúc nào có hiệu lực?

Ngày hỏi:25/12/2018

Năm 2015, má tôi có lập di chúc để lại một căn nhà ở quê cho anh hai. Năm 2017, má tôi thay đổi ý định và lập di chúc để lại cho tôi và một người em út, tất cả hai bản di chúc trên đều có công chứng đàng hoàng. Năm nay, má tôi mất thì chúng tôi không biết là trong hai bản di chúc thì di chúc nào có hiệu lực pháp luật? Mong LS tư vấn

Lê Minh Đạt (dat_le***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 642 và Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 thì việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc được quy định như sau:

   - Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

   - Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

   - Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

   Ngoài ra theo quy định tại Khoản 5 Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 thì "Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực".

   Như vậy, đối với trường hợp của Anh/Chị thì di chúc mà má Anh/Chị lập sau cùng là di chúc có hiệu lực pháp luật theo quy định nêu trên.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn