CÓ PHẢI TRẢ LÃI DO QUÁ HẠN VAY KHI CÁC BÊN KHÔNG CÓ THỎA THUẬN?

Tôi cho anh Nguyễn Đình M vay tiền, hai bên thoả thuận không tính lãi. Tuy nhiên, anh Nguyễn Đình M đã không trả nợ cho tôi theo đúng thời hạn cam kết (tháng 4/2009). Do đó, tôi đã yêu cầu anh Nguyễn Đình M phải trả lãi cho tôi trong thời gian chậm trở nợ nhưng anh Nguyễn Đình M cho rằng, việc tôi cho anh Nguyễn Đình M vay tiền là không tính lãi, nên anh Nguyễn Đình M không phải trả lãi do chậm trả nợ cho tôi. Xin cho hỏi, tôi có quyền yêu cầu anh Nguyễn Đình M trả lãi do chậm trả nợ cho tôi hay không?

  Nội dung này được Nguyễn Văn Tuấn – Luật sư Công ty TNHH Luật Newvision tư vấn như sau:

  • Tại khoản 4, 5 của Điều 474 - Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau: “4.Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận. 5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”.

   Căn cứ vào các quy định trên, nếu giữa bạn và anh Nguyễn Đình M có thoả thuận về việc anh Nguyễn Đình M phải trả lãi khi chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì mặc dù, việc bạn cho anh Nguyễn Đình M vay tiền là không tính lãi nhưng bạn vẫn có quyền yêu cầu anh Nguyễn Đình M phải trả lãi cho bạn đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ.

   Trong trường hợp, giữa bạn và anh Nguyễn Đình M không có thoả thuận về việc anh Nguyễn Đình M phải trả lãi khi chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ, thì bạn không có quyền yêu cầu anh Nguyễn Đình M phải trả lãi cho bạn trong thời gian chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ.


  Nguồn:

  New Vision Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn