Có phải trả nợ cho chồng khi ly hôn?

Ngày hỏi:28/01/2019

Trong thời kỳ hôn nhân, chồng tôi có vay 30 triệu đồng. Nay vợ chồng tôi muốn ly hôn thì sau khi ly hôn tôi có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó không? Tôi có phải cùng chồng chi trả 30 triệu đồng đó không? Vì khi chồng tôi vay thì tôi không sử dụng đồng nào trong đó cả. Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi

Thảo Hiếu - TPHCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì:

   Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

   1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

   2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

   Ngoài ra, Khoản 2 Điều 27 Luật này cũng có quy định về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng:

   Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

   Như vậy, theo nguyên tắc thì việc vay tiền nếu nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì chị cũng phải liên đới chịu trách nhiệm trả nợ khi ly hôn.

   Tuy nhiên, nếu việc vay tiền này không nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

   Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

   Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình.

   Theo đó, nếu việc vay tiền của chồng chị nhằm phục vụ lợi ích cá nhân không phải nhu cầu của gia đình thì chị không có nghĩa vụ phải trả nợ khoản tiền này.

   Tuy nhiên, khi ly hôn Tòa án sẽ chứng minh việc vay tiền của chồng chị nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hay phục vụ lợi ích cá nhân. Căn cứ vào đó sẽ xác minh chị có nghĩa vụ liên đới phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó hay không chị nhé.

   Ban biên tập thông tin đến chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn