Có phải xin giấy xác nhận nơi sinh trước khi đến đăng ký khai sinh hay không?

Theo Nghị định 06/2012/NĐ-CP và Nghị định 158/2005/NĐ-CPthì việc đăng ký khai sinh được thực hiện theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú có cần phải xin giấy xác nhận nơi sinh trước khi đến đăng ký khai sinh không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì thủ tục đăng ký khai sinh như sau:

   - Giấy tờ phải nộp: Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Giấy chứng sinh do cơ sở y tế (bệnh viện, trạm y tế, nhà hộ sinh…), nơi trẻ em sinh ra cấp.

   Nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng:

   + Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng).

   + Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

   Thứ hai, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì việc đăng ký khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người mẹ, nếu không xác định được nơi cứ trú của người mẹ thì ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

   Từ hai điểm trên có thể thấy việc đăng ký khai sinh có thể được đăng ký ở một trong các Ủy ban nhân dân xã nhiều nơi khác nhau nhưng khi đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh bạn cần giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng hoặc bản cam đoan về nơi sinh của người được đăng ký khai sinh.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn