Cơ quan quản lý căn cước công dân có trách nhiệm gì

Ngày hỏi:13/04/2015
Cơ quan quản lý căn cước công dân có trách nhiệm gì theo quy định của Luật căn cước công dân?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước công dân được quy định tại Điều 6 Luật căn cước công dân như sau:

   - Thu thập, cập nhật chính xác thông tin về công dân.

   - Chỉnh sửa kịp thời khi có căn cứ xác định thông tin về công dân chưa chính xác hoặc có sự thay đổi.

   - Niêm yết công khai và hướng dẫn các thủ tục hành chính về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này.

   - Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

   - Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu về công dân khi được cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy định của pháp luật.

   - Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này.

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn