Có quyền hủy hợp đồng nếu bên nhận góp vốn không thanh toán lợi nhuận đúng hạn

Ngày hỏi:18/05/2016

Tôi có thửa đất chưa có nhu cầu sử dụng nên có một người bạn rủ tôi hợp tác kinh doanh. Trong đó, họ ra tiền đầu tư kinh doanh trên thửa đất của tôi, lời chia đôi. Trường hợp này, nếu tôi có nhu cầu chuyển nhượng thửa đất thì có thực hiện được không? Nếu họ không chia đủ và đúng tiền lời thì tôi có quyền hủy bỏ hợp đồng không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Chị có thể yên tâm thực hiện ý định trên, vì Điều 730 Bộ luật Dân sự đã có quy định bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:

   1. Được hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;

   2. Được chuyển nhượng, để thừa kế phần góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác;

   3. Được nhận lại quyền sử dụng đất đã góp vốn theo thỏa thuận hoặc khi thời hạn góp vốn đã hết;

   4. Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên nhận góp vốn không thực hiện việc thanh toán phần lợi nhuận đúng thời hạn hoặc thanh toán không đầy đủ.

   Tuy nhiên, để đảm bảo mọi việc thuận lợi về sau, chị và bên hùn vốn cần phải lập hợp đồng nêu rõ các nội dung theo quy định gồm: tên, địa chỉ của các bên; quyền, nghĩa vụ của các bên; loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất; thời hạn sử dụng đất còn lại của bên góp vốn; thời hạn góp vốn; giá trị quyền sử dụng đất góp vốn; quyền của người thứ ba đối với đất được góp vốn; trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng (Điều 728- Bộ luật Dân sự).


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn