Có sử dụng các loại tờ khai trong công tác hộ tịch?

Theo quy định tại Thông tư 08.a thì Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010 và thay thế những quy định về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch trước đây trái với Thông tư này. Như vậy Quyết định 01/2006/QĐ-BTP về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch ngày 29/3/2006 coi như đã hết hiệu lực trong khi đó Thông tư 08.a chỉ ban hành 40 biểu mẫu sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định Nghị định 158/2005 trong đó không có các tờ khai, và 1 số biểu mẫu mà Quyết định 01/2006/QĐ-BTP quy định vậy tôi xin hỏi các tờ khai và biểu mẫu theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP có còn sử dụng được không?

  Nội dung này được Vụ Hành chính tư pháp tư vấn như sau:

  • Ngày 25/3/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Thông tư này ban hành 05 loại sổ và 51 loại biểu mẫu hộ tịch; hướng dẫn đối tượng sử dụng; thẩm quyền in, phát hành; cách ghi chép sổ, biểu mẫu hộ tịch; khóa sổ và lưu trữ sổ hộ tịch.

   Thông tư có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010 và thay thế những quy định về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch trước đây trái với Thông tư này. Hiện nay ngoài những Tờ khai được quy định trong Thông tư 08.a thì những Tờ khai trong Quyết định 01/2006/QĐ-BTP về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch ngày 29/3/2006 vẫn được các địa phương sử dụng khi đăng ký các sự kiện hộ tịch.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công tác hộ tịch
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn