Có thể đăng ký nhu cầu nhận con nuôi ở nơi ở hiện tại không?

Ngày hỏi:23/09/2021

Có thể đăng ký nhu cầu nhận con nuôi ở nơi ở hiện tại hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 16 Luật nuôi con nuôi 2010 có quy định về đăng ký nhu cầu nhận con nuôi như sau:

   Công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định của Luật này nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp nơi người đó thường trú; nếu có trẻ em để giới thiệu làm con nuôi thì Sở Tư pháp giới thiệu đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em đó thường trú để xem xét, giải quyết.

   Theo đó công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp nơi người đó thường trú.

   Nơi ở hiện tại của công dân có thể là nơi thường trú hoặc không, nếu như nơi ở hiện tại là nơi thường trú thì công dân có thể đến Sở Tư pháp tại đó để đăng ký. Nói cách khác công dân không để đăng ký nhu cầu nhận con nuôi ở nơi khác với nơi đang đăng ký thường trú được.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn