Có thể hủy thỏa thuận chia tài sản chung hay không?

Ngày hỏi:20/02/2019

Trước đây vì vợ chồng mới lấy nhau khi tuổi đời còn trẻ nên có bồng bột, vợ chồng tôi đã thỏa thuận chia tài sản chung để ly thân. Và bây giờ thì chúng tôi đã nhận ra những lỗi lầm và trở về sống chung với nhau cho con có cha, có mẹ. Vậy cho hỏi vợ chồng tôi có thể đi hủy cái thỏa thuận chia tài sản chung đó để vợ chồng hòa thuận có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có thể hủy thỏa thuận chia tài sản chung hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung (trừ trường hợp thỏa thuận đó vô hiệu), nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

   Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

   Thỏa thuận của vợ chồng không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.

   Mặt khác, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng đồng thời quy định sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

   Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì vợ chồng có quyền thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, thì đồng thời cũng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đó. Việc thỏa thuận phải được lập thành văn bản có công chứng.

   Do đó: Đối với trường hợp vợ chồng bạn đã có thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân để sống ly thân với nhau. Nhưng bây giờ vợ chồng bạn đã nhận ra lỗi làm trước đây và muốn trở về sống chung với nhau cho con có cha, có mẹ thì vợ chồng bạn có thể lập văn bản thỏa thuận có công chứng về việc chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trước đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn