Có thể lấy giấy tờ thế chấp đi thế chấp lần nữa không?

Ngày hỏi:13/06/2020

Em có thế chấp giấy tờ xe của em cho người quen để vay tiền. Cho hỏi bên nhận thế chấp có thể lấy giấy tờ đó để thế chấp lần nữa không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thế chấp như sau:

   Điều 322. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

   1. Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.

   2. Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.

   Điều 323. Quyền của bên nhận thế chấp

   1. Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp.

   2. Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp.

   3. Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng.

   4. Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.

   5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

   6. Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   7. Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.

   Theo quy định trên, bên nhận thế chấp chỉ có quyền giữ các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp. Trường hợp muốn mang giấy tờ này thế chấp phải có sự đồng ý của bạn. Như vậy, bên nhận thế chấp không thể tự ý lấy giấy tờ xe của bạn đi thế chấp lần nữa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn