Có thể nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tuyến không?

Ngày hỏi:16/10/2020

Cho tôi hỏi hiện nay có những cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp nào? Có được nộp trực tuyến hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có thể nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tuyến không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Khoản 5 Điều 2 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 có quy định cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp như sau:

   - Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

   - Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

   - Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được nộp dưới hình thức văn bản ở dạng giấy cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hoặc dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.

   Như vậy bạn có thể nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức văn bản giấy cho cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn