Con cái bị cha mẹ từ có bị tước quyền thừa kế theo pháp luật?

Cha mẹ tôi qua đời không để lại di chúc. Tài sản cha mẹ tôi để lại là căn nhà và quyền sử dụng đất được chia thừa kế theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, các em của tôi không đồng ý việc tôi được hưởng thừa kế đối với căn nhà và quyền sử dụng đất nêu trên. Lý do họ cho rằng tôi bị cha mẹ từ không nhìn mặt kể từ thời điểm tôi có mâu thuẫn với gia đình và dọn ra ngoài ở riêng. Xin cho tôi biết tôi có được quyền hưởng thừa kế đối với tài sản do ba mẹ tôi để lại không?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH MTV PL và Cộng Sự tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 676 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

   Căn cứ Điều 643 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: Các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế:

   Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

   Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

   Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

   Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

   Bạn là con đẻ thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo quy định nêu trên Bạn hoàn toàn có quyền được hưởng di sản thừa kế nếu Bạn không thuộc các trường hợp không được quyền hưởng di sản theo quy định pháp luật.

   Hiện nay pháp luật Việt Nam không tước quyền thừa kế theo pháp luật của người con trong trường hợp cha mẹ từ con.

   Tóm lại, trường hợp của Bạn chỉ vì mâu thuẫn với gia đình và dọn ra ngoài sống riêng dẫn đến việc cha mẹ tuyên bố từ mặt mà không rơi vào các trường hợp không được hưởng thừa kế theo quy định pháp luật kể trên, thì cha mẹ mất không để lại di chúc Bạn vẫn được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật.


  Nguồn:

  Công ty Luật TNHH MTV PL và Cộng Sự (PL
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn