Con chưa thành niên ký vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản để lại cho người đại diện có đúng không?

Ngày hỏi:31/01/2020

Khi phân chia di sản của vợ tất cả hàng thừa kế (tôi và các con) thống nhất để lại QSDĐ cho tôi nhưng trong các đồng thừa kế có người dưới 10 tuổi văn bản này có đúng pháp luật không? Tôi không có mục đích bán.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 136 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Cha, mẹ là người đại diện của con chưa thành niên.

   Căn cứ vào Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản phải có sự đồng ý của người đại diện.

   Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 141 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Như vậy, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có chữ ký của con bạn (10 tuổi) là không đúng pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn