Con đã thành niên có được nhận cha, mẹ khi cả cha, mẹ đã chết không ?

Ngày hỏi:25/01/2016

Anh Nguyễn Văn A 40 tuổi, trước đây là trẻ sống trong trại trẻ mồ côi do bị bỏ rơi từ nhỏ, hiện nay anh đã tìm ra nguồn gốc của mình, anh muốn nhận cha, mẹ đẻ nhưng cha, mẹ anh đã mất. Vậy, anh A có được nhận cha, mẹ của mình không? Thủ tục nhận cha, mẹ được quy định như thế nào?

  • Khoản 1, Điều 90 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định “Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết”. Mặt khác tại khoản 1 Điều 102 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định “Cha, mẹ, con đã thành niên không bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch xác định con, cha, mẹ cho mình trong trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 101 của Luật này (Khoản 1 Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con: “Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp”.)

   Như vậy, việc Anh A 40 tuổi, trước đây là trẻ sống trong trại trẻ mồ côi do bị bỏ rơi từ nhỏ, hiện nay anh đã tìm ra nguồn gốc của mình, thì anh có quyền làm thủ tục nhận cha, mẹ, nếu việc nhận cha, mẹ của anh A là tự nguyện và không có tranh chấp. Anh A cần đến Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú của mình để làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Điều 24 Luật Hộ tịch “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con”.

   Thủ tục nhận cha, mẹ được quy định tại Điều 25 Luật Hộ tịch và Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch cụ thể như sau:

   Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con.

   Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha con gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

   - Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con.

   - Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nêu trên, Ủy ban nhân dân xã sẽ xem xét, thẩm tra hồ sơ, nếu thấy việc anh A nhận cha, mẹ là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cấp trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cho anh Nguyễn Văn A. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn