Con dưới 18 tuổi có được ký vào hợp đồng thế chấp không?

Ngày hỏi:05/12/2019

Hợp đồng thế chấp đất cho ngân hàng, bên bảo đảm có con dưới 18 tuổi. Vậy cho hỏi người dưới 18 tuổi có được ký vào hợp đồng thế chấp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định về phạm vi thực hiện giao dịch của người chưa thành niên, cụ thể như sau:

   - Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

   - Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

   - Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

   Như vậy, nếu người con đủ 15 tuổi nhưng dưới 18 tuổi thì hợp đồng thế chấp đó phải có chữ ký của người con, còn nếu con dưới 15 tuổi thì không cần phải vào ký hợp đồng thế chấp.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mất năng lực hành vi dân sự
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn