Con nuôi trên 18 tuổi thì có chấm dứt việc nuôi con nuôi không?

Ngày hỏi:18/11/2020

Xin tư vấn, khi con nuôi đã thành niên, năm nay 23 tuổi, thì theo pháp luật mặc nhiên sẽ chấm dứt việc nuôi con nuôi của cha mẹ nuôi hay sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định như sau:

   Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong trường hợp sau đây:

   - Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi.

   Như vậy, căn cứ từ những quy định trên có thể thấy, khi con nuôi đã thành niên nếu cha mẹ nuôi chưa chấm dứt việc nuôi con nuôi thì vẫn không bị chấm dứt việc nuôi con nuôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn