Công an thực hiện việc kiểm tra cư trú rồi khám xét chỗ ở của công dân

Công an phường có quyền kiểm tra tạm trú và khám xét chỗ ở của công dân không? Cảm ơn.

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, về việc công an phường kiểm tra việc tạm trú.

   Theo Thông tư 35/2014/TT-BCA, Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú thì việc công an phường nơi bạn đang cư trú tiến hành kiểm tra việc tạm trú của bạn là đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật về cư trú.

   Thứ hai, việc công an khám xét chỗ ở.

   Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Quyền này được khẳng định tại Điều 22 Hiến pháp 2013.

   Cụ thể:

   - Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.

   - Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

   - Việc khám xét chỗ ở do luật định.

   Thủ tục hành chính:

   Theo quy định tại Điều 129 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, việc khám xét nơi ở theo thủ tục hành chính được tiến hành như sau:

   - Tương tự như trường hợp khám xét nơi ở theo thủ tục hình sự việc khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng ở nơi đó có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

   - Thẩm quyền ra quyết định khám xét nơi ở theo thủ tục hành chính sẽ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

   - Khi khám nơi ở phải có mặt người chủ nơi bị khám hoặc người thành niên trong gia đình họ và người chứng kiến. Trong trường hợp người chủ nơi bị khám, người thành niên trong gia đình họ vắng mặt mà việc khám không thể trì hoãn thì phải có đại diện chính quyền và 02 người chứng kiến.

   Thủ tục hình sự:

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, chổ ở của công dân chỉ bị khám xét trong 2 trường hợp sau:

   Khi có căn cứ để nhận định chỗ ở có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, tài liệu khác có liên quan đến vụ án;

   Khi cần phát hiện người đang bị truy nã, truy tìm và giải cứu nạn nhân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn