Công chức hộ tịch cấp xã có cần bằng cử nhân chuyên ngành luật không?

Ngày hỏi:26/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, làm công chức hộ tịch cấp xã có cần bằng cử nhân chuyên ngành luật không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 72 Luật hộ tịch 2014 quy định trình độ của công chức hộ tịch cấp xã cụ thể như sau:

   - Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;

   - Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

   Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách.

   Như vậy, đối với công chức hộ tịch cấp xã pháp luật chỉ yêu cầu trình độ trung cấp luật trở lên, chứ không nhất thiết là bằng cử nhân chuyên ngành luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn