Công chức sau ly hôn có được sinh con thứ ba?

Ngày hỏi:14/10/2015
Bà Nguyễn Thị Thu (tỉnh Quảng Ninh) hỏi: Một công chức Nhà nước đã có hai con với người chồng trước, sau đó ly hôn và kết hôn với chồng mới thì có được sinh thêm con nữa không và trường hợp nào thì vi phạm chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình?

  Nội dung này được Bộ Y tế tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ về sửa đổi khoản 6 Điều 2 “Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con” thuộc Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, Khoản 6 quy định:

   “6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống”.

   Trong trường hợp này bà đã có hai con với chồng trước, sau khi ly hôn và kết hôn với chồng mới thì bà được sinh một hoặc hai con (nếu chồng mới của bà chưa có con riêng), và sinh một con hoặc hai con trở lên trong một lần sinh (nếu chồng bà đã có con riêng).

   Như vậy, nếu chồng mới của bà đã có con riêng (con đẻ), bà sinh thêm 1 con với chồng mới, nếu chồng mới của bà chưa có con riêng (con đẻ) bà sinh thêm 2 con với chồng mới là không vi phạm chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

   Nếu bà tái hôn với người chồng cũ thì không được sinh thêm con.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn