Công chứng viên yêu cầu các bên thỏa thuận giá chuyển nhượng theo giá sàn

Ngày hỏi:21/01/2006
Tôi nhận chuyển nhượng một mảnh đất có giá trị 50 triệu đồng. Nhưng khi đến văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng thì công chứng viên lại soạn sẵn một hợp đồng với số tiền 100 triệu đồng. Tôi thắc mắc thì công chứng viên trả lời rằng mức thấp nhất là 100 triệu, không có mức là 50 triệu. Xin hỏi việc làm của công chứng viên đúng hay sai? Gửi bởi: Đỗ Hà

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Việc làm của Công chứng viên như vậy là sai vì:

   (i) Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận của các bên:

   Ðiều 388 Bộ luật Dân sự quy định: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Khi giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn và chủ sử dụng đất có quyền tự do thỏa thuận các nội dung liên quan đến hợp đồng đó. Các bên có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây (theo Điều 402 Bộ luật Dân sự):

   - Ðối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;

   - Số lượng, chất lượng;

   - Giá, phương thức thanh toán;

   - Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

   - Quyền, nghĩa vụ của các bên;

   - Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

   - Phạt vi phạm hợp đồng;

   - Các nội dung khác.

   Như vậy, bạn và chủ sử dụng đất có quyền tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng hợp đồng mà không bắt buộc phải ghi mức giá theo yêu cầu của công chứng viên.

   (ii) Thỏa thuận của các bên khi giao kết hợp đồng dân sự phải đảm bảo nguyên tắc theo Điều 389 Bộ luật Dân sự là không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

   Thỏa thuận giá trị tài sản chuyển nhượng giữa bạn và chủ sử dụng đất là 50 triệu đồng không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Hiện nay, không có quy định nào quy định việc các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thỏa thuận giá trị chuyển nhượng ở mức bao nhiêu (không có giá sàn hay giá trần). Trong trường hợp này, có thể công chứng viên đã nhầm lẫn với quy định về khung giá cơ bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, áp dụng để làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chứ không phải làm căn cứ để các bên thỏa thuận giá trị chuyển nhượng trong hợp đồng).


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn