Công dân Hoa Kỳ có được nhập quốc tịch Việt Nam không?

Ngày hỏi:14/08/2021

Xin hỏi, theo quy định hiện hành về quốc tịch thì đối với công dân Hòa kỳ liệu có được nhập quốc tịch Việt Nam không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định như sau:

   1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

   c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

   d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

   đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   Như vậy, đối với công dân Hoa Kỳ hoàn toàn có thể nhập quốc tịch Việt Nam khi có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam và đáp ứng các điều kiện nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quốc tịch Việt Nam
  Nhập quốc tịch Việt Nam
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn