Công nhân viên quốc phòng có phải tham gia trực nhiệm vụ quân sự không?

Ngày hỏi:25/06/2019

Cho mình hỏi: Công nhân viên quốc phòng có phải tham gia trực nhiệm vụ quân sự không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vị trí, chức năng của công nhân và viên chức quốc phòng được quy định tại Điều 3 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015.

   1. Quân nhân chuyên nghiệp là lực lượng nòng cốt của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác của quân đội.

   2. Công nhân quốc phòng là lực lượng lao động chủ yếu thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo vị trí việc làm; thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở sản xuất, sửa chữa, cải tiến, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự; bảo đảm, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác của quân đội.

   3. Viên chức quốc phòng là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo chức danh nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, cơ sở nghiên cứu, giáo dục đào tạo, văn hóa, đơn vị quân y và đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ Quốc phòng.

   Chế độ phục vụ của công nhân và viên chức quốc phòng được quy định tại Chương III Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015.

   Hiện Luật không quy định rõ công nhân viên quốc phòng có phải tham gia trực nhiệm vụ quân sự không? Do đó, vấn đề này phụ thuộc vào sự phân công của đơn vị công tác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn