Công tác tại cơ quan Báo Văn hóa có đựoc giữ chức Phó biên tập cơ quan báo chí khác không?

Ngày hỏi:29/04/2012
Trường hợp ông A có thẻ Nhà báo thuộc cơ quan Báo Văn hóa, có được làm phó 1 cơ quan báo chí khác (Tạp chí Văn nghệ Gia Lai) và làm Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Gia Lai không? Độc giả: Trần Quốc Thành - Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai thanhtt*****@gmail.com

  Nội dung này được Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông tư vấn như sau:

  • - Căn cứ khoản 1, Điều 12 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí thì người đứng đầu cơ quan báo chí chỉ được đảm nhiệm chức vụ này ở một cơ quan báo chí

   - Căn cứ khoản 3, Điều 6 Nghị định 51/CP thì người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, người được cử thay mặt cơ quan chủ quản theo dõi, chỉ đạo cơ quan báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

   Chiểu theo các quy định trên thì ông A có quyền vừa công tác tại báo Văn hóa nhưng vẫn có thể giữ chức vụ Phó TBT tạp chí Văn nghệ Gia Lai ( trừ trường hợp trong hợp đồng lao động giữa ông A với báo Văn hóa và tạp chí Văn nghệ Gia Lai có điều khoản quy định ông A chỉ được làm việc ở một cơ quan báo chí)


  Nguồn:

  MIC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn