Cộng tác viên được ký hợp đồng gì?

Ngày hỏi:28/03/2019

Tôi đang đi học những vẫn muốn làm cộng tác viên cho một số công ty để vừa có thêm thu nhập cũng như là chủ động được thời gian. Tuy nhiên, tôi lại hơi vướng mắc về hợp đồng dành cho cộng tác viên. Vậy, Ban biên tập cho tôi hỏi: Cộng tác viên được ký hợp đồng gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cộng tác viên được hiểu là cá nhân làm việc theo chế độ cộng tác với một tổ chức và không thuộc biên chế của tổ chức đó. Cộng tác viên được trả thù lao theo từng công việc hoàn thành, hoặc theo tiến độ thực hiện công việc. Ngoài ra, cộng tác viên thường được tuyển dụng để thực hiện hoặc hỗ trợ người tuyển dụng thực hiện các công việc có tính chất ngắn hạn.

   => Như vậy, về cơ bản thì hợp đồng mà cộng tác viên ký thường là hợp đồng dịch vụ. Cụ thể, tại Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về loại hợp đồng này như sau:

   Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ (cộng tác viên) sẽ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ (công ty), bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

   Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì hợp đồng của cộng tác viên cũng có thể được xem là hợp đồng lao động. Để rõ về việc ký hợp đồng lao động của cộng tác viên thì Ban biên tập sẽ phân tích như sau:

   Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Trong đó, quan hệ lao động được hiểu là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.

   => Với những phân tích nêu trên thì hợp đồng của cộng tác viên được xem là hợp đồng lao động khi công ty tuyển dụng người lao động dưới hình thức cộng tác viên và trong hợp đồng cộng tác viên có phát sinh quan hệ lao động, tức trong hợp đồng có sự thoả thuận giữa các bên về việc trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên bạn nhé.

   Trên đây là nội dung giải đáp về hợp đồng mà cộng tác viên có thể ký.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn