Công việc đã ủy quyền nhưng chưa hoàn thành, muốn chấm dứt được không?

Ngày hỏi:24/03/2012
Do có công việc làm ăn phải đi xa, tôi có ủy quyền cho một người bạn giúp tôi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một lô đất tôi sẽ đứng tên chủ sở hữu. Nay tôi đã xong việc trở về, người được ủy quyền vẫn chưa thực hiện được công việc theo ủy quyền. Tôi muốn chấm dứt việc ủy quyền đã ký thì có được không?
  • Bạn có thể yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền khi công việc được ủy quyền chưa kết thúc.

   Pháp luật về dân sự có các quy định cụ thể như sau:

   Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.

   Bên ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trường hợp: Với hợp đồng uỷ quyền có thù lao, bên uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được uỷ quyền tương ứng với công việc mà bên được uỷ quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu uỷ quyền không có thù lao thì bên uỷ quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được uỷ quyền một thời gian hợp lý. Đồng thời, bên uỷ quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên uỷ quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng uỷ quyền đã bị chấm dứt.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn