Đã từng bị viêm ruột thừa có được đi nghĩa vụ công an không?

Ngày hỏi:29/09/2021

Dạ, em năm nay 23 tuổi. Trước đây em bị viêm ruột thừa và đã mổ, hiện tại sức khỏe của em tốt. Không biết có thể tham gia nghĩa vụ công an không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đã từng bị viêm ruột thừa có được đi nghĩa vụ công an không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

   Và tại Khoản 2 Điều Thông tư có quy định cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa, vụ tham gia Công an nhân dân, cách phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Dẫn chiếu Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Đồng thời, căn cứ số thứ tự 78 Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2019/TT-BCA: Viêm ruột thừa đã mổ, kết quả tốt sẽ đạt chỉ tiêu điểm 2. Do đó, bạn vẫn có thể đăng ký tham gia nghĩa vụ công an và hội đồng sẽ tổ chức khám sức khỏe cho bạn để biết kết quả chính xác nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghĩa vụ công an
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn