Đăng ký lại khai sinh tại nơi trước đây đã đăng ký khai sinh hay tại nơi đang thường trú?

Ngày hỏi:04/09/2019

 Tôi quê ở ngoài bắc, đăng ký hộ khẩu thường trú và đăng ký khai sinh ở quê luôn, nhưng nay tôi đã chuyển vào sinh sống tại miền nam và đăng ký thường trú trong này luôn. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp này tôi muốn đăng ký khai sinh lại thì tôi thực hiện đăng ký tại đâu? (Về quê đăng ký khai sinh lại hay tại nơi tôi đang thường trú). Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch, có quy định:

   Điều 25. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

   1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

   Căn cứ quy định trên thì, trường hợp muốn đăng ký lại khai sinh thì thủ tục đó có thể được thực hiện tại nơi Ủy ban nhân dân cấp xã đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người có mong muốn đăng ký khai sinh lại đang thường trú đều được. Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định khi thực hiện việc đăng ký lại người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại. Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn