Đăng ký quyền sở hữu

Ngày hỏi:21/01/2006
Tôi mua một ngôi nhà của anh T. Tôi giao tiền và anh T cũng đã giao nhà cho tôi. Xin cho biết, từ thời điểm anh T giao nhà cho tôi thì tôi đã trở thành chủ sở hữu của ngôi nhà đó chưa? Gửi bởi: Admin Portal

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 167 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về đăng ký quyền sở hữu tài sản, thì quyền sở hữu đối với bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và pháp luật về đăng ký bất động sản. Quyền sở hữu đối với động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Đồng thời, Điều 168 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản như sau:

   - Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   - Việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản có hiệu lực kể từ thời điểm động sản được chuyển giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Vì nhà ở là bất động sản nên để xác lập quyền sở hữu đối với nhà ở bạn phải làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu. Quyền sở hữu ngôi nhà đó được chuyển giao cho bạn kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với ngôi nhà đó tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có nhà ở, chứ không phải kể từ thời điểm anh T giao nhà cho bạn.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký quyền sở hữu
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn