Đăng ký thường trú ở nhiều nơi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Ngày hỏi:07/08/2019

Tôi năm nay 30 tuổi và sắp kết hôn. Tôi đã từng đăng ký thường trú ở nhiều nơi và vì chỗ thường trú cũ ở xa nên tôi không thể về lại đó để xin. Ban biên tập cho tôi hỏi tôi phải làm thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch theo đó:

   - Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   - Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.”

   Do vậy, trường hợp này bạn phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú của mình để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   Mặt khác căn cứ quy định tại khoản 4, 5 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP theo đó:

   ...

   - Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

   - Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp bạn không thể tự mình chứng minh được tình trạng hôn nhân khi đã từng đăng ký thường trú ở nhiều nơi thì bạn có thể đề nghị cán bộ tư pháp – hộ tịch nơi bạn đang đăng ký thường trú tiến hành xác minh thay bạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn