Đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm không có giá trị pháp lý trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:05/11/2018

Đối với một số giao dịch dân sự hiện nay nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thì các bên phải đăng ký biện pháp đảm bảo. Việc đăng ký bảo đảm có thể thực hiện bằng hình thức đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên việc đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm không có có giá trị pháp lý trong trường hợp nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Nghị định 102/2017/NÐ-CP đăng ký biện pháp bảo đảm quy định:

   "1. Việc đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm không có giá trị pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này."

   Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 102/2017/NĐ-CP Cơ quan đăng ký từ chối đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây:

   - Không thuộc thẩm quyền đăng ký;

   - Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo;

   - Người yêu cầu đăng ký không nộp phí đăng ký, trừ trường hợp không phải nộp phí đăng ký theo quy định của pháp luật;

   - Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, nhà ở không đủ điều kiện thế chấp theo quy định của Luật đất đai và Luật nhà ở. Trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, nhà ở có tranh chấp, thì cơ quan đăng ký chỉ từ chối đăng ký khi đã có văn bản thụ lý hoặc văn bản chứng minh việc thụ lý giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;

   - Kê khai nội dung đăng ký không đúng quy định của pháp luật;

   - Yêu cầu đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, yêu cầu sửa chữa sai sót trong trường hợp đã xóa đăng ký biện pháp bảo đảm;

   - Khi cơ quan đăng ký nhận được văn bản của Chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Thừa phát lại của Văn phòng thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc đăng ký đối với tài sản bảo đảm mà bên bảo đảm là người phải thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

   - Khi cơ quan đăng ký nhận được văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án là tài sản bảo đảm do cơ quan thi hành án hoặc Văn phòng thừa phát lại gửi đến.

   Như vậy, việc đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm sẽ không có giá trị pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp cơ quan đăng ký từ chối đăng ký.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn