Đất chưa được cấp sổ đỏ thì có được để lại thừa kế không?

Ngày hỏi:01/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được để lại thừa kế cho người khác không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đất chưa được cấp sổ đỏ thì có được để lại thừa kế không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 188 Luật đất đai 2013, có quy định:

   Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền ... thừa kế... bằng quyền sử dụng đất

   1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

   a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   b) Đất không có tranh chấp;

   c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   d) Trong thời hạn sử dụng đất.

   => Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp người để lại thừa kế chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được để lại phần đất đó cho người, tổ chức hưởng thừa kế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT