Đất mua đã 10 năm và canh tác liên tục, nay bị đòi lại?

Ngày hỏi:06/02/2012
Năm 2000 tôi mua của bà Hương 2 sào đất ruộng, đất này trước đó nhiều năm bà Hương đã trực tiếp canh tác, việc mua bán chỉ bằng giấy tay giữa hai bên. Đến nay, khi khu vực ruộng đó triển khai dự án xây dựng khu đô thị, mẹ của bà Hương đã đưa ra giấy tờ về đất do bà đứng tên và đòi lại đất. Thực tế tôi đã sử dụng đất đó từ khi mua đến nay và nộp thuế cho nhà nước. Tôi phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? (Nguyễn Văn Vu – Nha Trang)
  • Bộ Luật dân sự năm 1995 có các quy định cho việc chuyển quyền sử dụng đất như: Một trong những điều kiện để được chuyển quyền sử dụng đất là người chuyển quyền phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; về hình thức, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản; về thủ tục, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải được làm thủ tục và đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

   Đối chiếu các quy định trên có thể thấy việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông với bà Hương chỉ bằng giấy tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền là không phù hợp với quy định của pháp luật. Mặt khác, bà Hương là người đứng ra giao dịch chuyển nhượng, nhưng giấy tờ về đất lại do người mẹ của bà đứng tên, như vậy trong trường hợp không có ủy quyền thì giao dịch này sẽ không được pháp luật thừa nhận.

   Thư của ông không nói rõ việc mẹ bà Hương đứng tên trong giấy tờ về đất là loại giấy tờ gì, chi là giấy mua bán viết tay, giấy tờ về khai hoang, hay Giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước cấp … nên chúng tôi chưa có ý kiến tư vấn về hướng giải quyết chính xác. Ông có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đó để tìm hiểu thêm về nguồn gốc đất, giấy tờ về đất là căn cứ pháp lý xác nhận chủ sử dụng đất hợp pháp, vai trò của bà Hương trong hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp … để được hướng dẫn thêm nhằm có hướng giải quyết phù hợp.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn