Dây họ chấm dứt khi nào?

Ngày hỏi:25/02/2019

Tôi có ý định tham gia một dây họ trong thời gian sắp tới, đó như một phần tiết kiệm cho việc cần. Tuy nhiên tôi không rõ khi tham gia dây họ thì khi nào dây họ đó chấm dứt theo đúng quy định pháp luật? Ban tư vấn hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, có hiệu lực từ 05/04/2019, có quy định như sau:

   1. Dây họ chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Theo thoả thuận của những người tham gia dây họ;

   b) Mục đích tham gia dây họ của các thành viên đã đạt được;

   c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   2. Trường hợp dây họ chấm dứt, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia dây họ được thực hiện theo thỏa thuận về dây họ và quy định tại Bộ luật dân sự.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn