Di chúc bằng văn bản có một người làm chứng được không?

Ngày hỏi:01/06/2021

Dạ, cho em hỏi bà em có lập di chúc bằng văn bản bằng việc đánh máy và có nhờ 01 người làm chứng thì di chúc đó có hợp lệ hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 634 Bộ luật dân sự 2015 quy định di chúc có người làm chứng như sau:

   Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

   Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

   Như vậy, điều kiện tối thiếu người làm chứng trong trường hợp trên là 02 người. Do đó, chỉ có một người làm chứng thì di chúc đó không hợp pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn