Di chúc bị thất lạc thì coi như không có di chúc?

Ngày hỏi:27/09/2021

Mẹ tôi trước khi mất có để lại di chúc, nhờ hàng xóm giữ. Tuy nhiên, không hiểu sao mà bản di chúc đó bị thất lạc và bác hàng xóm đó cũng chưa đọc nội dung di chúc chỉ là mẹ tôi nhờ giữ hộ khi nào mẹ mất thì mang ra, giờ tìm không thấy. Trường hợp này có coi như là không có di chúc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 642 Bộ luật dân sự 2015 quy định di chúc bị thất lạc, hư hại như sau:

   Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

   Như vậy, trường hợp di chúc của mẹ bạn hiện giờ thất lạc và chưa tìm thấy cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của mẹ bạn thì coi như không có di chúc và trường hợp này sẽ áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật bạn nhé.

   Lưu ý: Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chia di sản thừa kế theo di chúc
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn