Di chúc có thể giao cho người tin cậy cất giữ

Ngày hỏi:25/02/2016

Năm nay, tôi 60 tuổi. Gần đây thấy sức khỏe của mình không tốt, tôi muốn lập di chúc để tài sản lại cho các con. Tôi muốn phân định sẵn một phần để dành thờ cúng ông bà, cha mẹ cho các con tôi riêng, vì tôi không muốn đứa con nào phải gánh nặng điều này. Phần này, tôi cũng phải ghi vào di chúc đúng không? Sau khi lập di chúc xong, tôi muốn giao cho một người tin cậy giữ được không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Những điều anh dự định đều có thể thực hiện khi tiến hành việc lập di chúc. Điều 648 Bộ luật Dân sự quy định người lập di chúc có các quyền sau đây:

   1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

   2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

   3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

   4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

   5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

   Xin lưu ý với anh, di chúc phải ghi rõ: Ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn