Di chúc lập đã 3 năm, nay muốn sửa một số điểm phải làm thế nào?

Ngày hỏi:06/02/2012
Cách đây 3 năm tôi có làm tờ di chúc để lại toàn bộ tài sản là nhà đất của tôi cho 2 đứa con, mỗi đứa một nửa. Tờ di chúc đó đã được Ủy ban nhân dân phường chứng thực và tôi đã giao cho các con tôi giữ. Nay tôi có một đứa cháu bị tai nạn giao thông, trở nên tàn tật, tôi muốn trích một phần của số tài sản trong di chúc đã lập để cho cháu tôi thì có được không, và tôi phải làm thế nào?
  • Theo quy định của Bộ luật Dân sự, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Việc chỉ định người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế … thuộc về quyền của người lập di chúc. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế, tức thời điểm người có tài sản chết, vì vậy khi di chúc chưa phát sinh hiệu lực pháp luật thì người lập di chúc vẫn có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Nếu người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. Trường hợp một người chết để lại nhiều bản di chúc có nội dung khác nhau đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

   Với những quy định của pháp luật nêu trên, bạn có thể sửa đổi di chúc đã lập 3 năm trước đây hoặc làm di chúc mới để quyết định để lại một phần tài sản cho người cháu. Có thể bạn có phần băn khoăn khi hai người con của bạn bị bớt mất một phần tài sản so với di chúc đã lập trước đây, nhưng chắc con bạn cũng sẽ hài lòng khi phần tài sản đó được để hỗ trợ cho người thân thích của mình đã không may bị khuyết tật.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn