Di chúc miệng có 1 người làm chứng có được công nhận?

Ngày hỏi:06/05/2019

Bà Lan bị tai nạn lao động, nguy hiểm tới tính mạng. Do biết mình không qua khỏi, bà nói với bác sĩ thực hiện phẫu thuật về ý định phân chia di sản của mình cho 02 người con đã trên 18 tuổi. Sau khi nghe bà Lan nói, bác sĩ đã ghi chép lại và ký tên. Xin hỏi, lời nói này có được pháp luật công nhận là di chúc? Mong Ban biên tập tư vấn về trường hợp này.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 629 Bộ luật dân sự 2015 quy định về di chúc miệng như sau:

   - Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

   Tuy nhiên luật cũng quy định về điều kiện công nhận tính hợp pháp của di chúc miệng tại Khoản 5 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

   - Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

   Như vậy việc chỉ có 1 bác sĩ làm chứng đã khiến cho di chúc miệng không thỏa mãn điều kiện của luật đưa ra. Do đó, di chúc miệng của bà Lan không được công nhận. Từ đó, di sản thừa kế của bà cho 2 người con sẽ được chia theo pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn