Di chúc miệng có hợp pháp hay không?

Ngày hỏi:16/12/2015

Bố tôi bị bệnh nặng đã lâu, trước khi mất có để lại di chúc miệng trước mặt tôi và anh trai tôi chia đều tài sản cho hai anh em tôi. Đề nghị Luật sư cho biết di chúc miệng của bố tôi có hợp pháp không? Di sản của bố tôi có thể chia theo di chúc miệng trên không? 

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thị Quyên - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS) quy định về di chúc miệng:

   “Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực” (khoản 5 Điều 652)

   “Người làm chứng cho việc lập di chúc

   Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

   1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

   2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

   3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự” (Điều 654)

   Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, chị và anh trai chị không đáp ứng điều kiện là người làm chứng cho việc lập di chúc của bố chị vì đều là người thừa kế theo di chúc, nên di chúc miệng của bố chị được coi là không hợp pháp theo khoản 5 Điều 652 BLDS, do đó, chị và anh trai chị không thể khai nhận di sản thừa kế theo di chúc miệng trên.

   Trường hợp di chúc miệng của bố chị không hợp pháp, theo quy định của pháp luật, di sản của bố chị sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo Điều 676 BLDS quy định về người thừa kế theo pháp luật, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố chị gồm: mẹ ruột của chị, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của bố chị, các con đẻ, con nuôi của bố chị. Mỗi người sẽ được hưởng một phần di sản bằng nhau.


  Nguồn:

  Gia đình Việt Nam Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn