Di chúc nhiều trang thì trang nào cũng phải có chữ ký đúng không?

Ngày hỏi:20/02/2021

Ông em lập di chúc, di chúc dài 5 trang thì trang nào ông cũng phải ký vào hay chỉ cần ký vào trang cuối cùng thôi ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc như sau:

   Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

   => Theo đó, nếu ông bạn viết di chúc 5 trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và ông phải ký hoặc điểm chỉ vào mỗi trang.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn