Di chúc viết tay không có người làm chứng có hợp pháp hay không?

Ngày hỏi:06/12/2018

Tôi hiện nay đã lớn tuổi, đang sống một mình, bởi vì các con đều đi làm ăn xa. Chúng nó hằng tháng đều gửi tiền sinh hoạt về cho tôi, nhưng già rồi không tiêu bao nhiêu nên tôi để dành đến nay cũng được một khoản kha khá. Tôi muốn lập di chúc để lại cho các con nhưng không biết dùng máy tính, cũng không dám nhờ người khác làm chứng, sợ họ nổi lòng tham (tôi già cả, ở một mình). Giờ tôi muốn viết tay di chúc của mình thì có hợp pháp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.

   Trong đó, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

   Theo quy định tại Điều 625 Bộ luật dân sự 2015 thì những người sau đây được lập di chúc:

   - Người từ đủ 18 tuổi trở lên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.

   - Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

   Theo quy định tại Điều 627 và Điều 629 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc phải được lập thành văn bản; nếu trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

   Tại Điều 633 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

   "Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

   Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

   Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự viêt tay và ký vào bản di chúc. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; các nội dung khác.

   Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc bằng văn bản của người từ 18 tuổi trở lên được xem là hợp pháp khi đấp ứng các điều kiện sau đây:

   - Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

   - Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

   Như vậy: Căn cứ các quy định pháp luật được trích dẫn trên đây thì trường hợp bạn không biết dùng máy tính, cũng không dám nhờ người khác làm chứng, sợ họ nổi lòng tham, thì bạn có thể tự mình viết di chúc (viết tay) và ký vào di chúc đó. Khi đó, di chúc của bạn chỉ được xem là hợp phải khi đáp ứng các điều kiện được trích dẫn trên đây (di chúc bằng văn bản của người từ 18 tuổi trở lên).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn